لذت یک برنامه آنلاین

بدون حضور در مراکز مشاوه، برنامه تحصیلی خود را به صورت روزانه دریافت کنید.

شروع کنید!

در سامانه رادیکام، دانش آموزان و مشاورین می‌توانند آمار دقیق ساعات مطالعه دانش آموز را مشاهده و بررسی کنند.

شروع کنید!

مشاهده آمار دقیق ساعات مطالعه

ارتباط مستمر و مداوم

در رادیکام می‌توانید به صورت مستمر با مشاور و دانش آموز خود در ارتباط باشید.

شروع کنید!
عادل باغبان


عادل باغبان

مشاور ارشد رشته ریاضی

انتخاب مشاور
علیرضا زارع


علیرضا زارع

مشاور ارشد رشته انسانی

انتخاب مشاور
فرزین توده


فرزین توده

مشاور رشته تجربی

انتخاب مشاور


حسن مطهر

مشاور ارشد رشته ریاضی


محبوبه زارع

مشاور ارشد رشته انسانی

عادل باغبان


عادل باغبان

مشاور ارشد رشته ریاضی


افسانه یوسفی

مشاور ارشد رشته تجربی


محمد آوازی

مشاور رشته تجربی


نرگس بختیاری

مشاور رشته تجربی


زهرا حبیبی

مشاور رشته ریاضی


ساسان قنبری

مشاور ارشد رشته ریاضی

عادل باغبان


عادل باغبان

مشاور ارشد رشته ریاضی

انتخاب مشاور
عادل باغبان


عادل باغبان

مشاور ارشد رشته ریاضی

انتخاب مشاور
عادل باغبان


عادل باغبان

مشاور ارشد رشته ریاضی

انتخاب مشاور
عادل باغبان


عادل باغبان

مشاور ارشد رشته ریاضی

انتخاب مشاور

مشهد – بلوار دانش آموز – دانش آموز 6 – گلایل 13 – پلاک 49 – طبقه 2 واحد 3

09154464738 info@radikam.ir

ورود به حساب کاربری

  • ورود دانش آموز
  • ورود مشاور
  • ثبت نام به عنوان مشاور
  • ثبت نام به عنوان دانش آموز

© 2021 گروه آموزشی رادیکام

©2021 UX Themes

Terms Privacy Cookies